Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1978 και είναι το νεότερο αλλά ταυτόχρονα και το πιο δυναμικό Τμήμα Χημικών Μηχανικών στην Ελλάδα. Το όραμα του Τμήματος είναι η διαρκής επιδίωξη της αριστείας στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων συστήθηκε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2015. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για το σκοπό αυτό.

Η Ερευνητική Δραστηριότητα του εργαστηρίου προσανατολίζεται αλλά δεν περιορίζεται στους παρακάτω τομείς:

 • Βιολογική επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Βιολογική επεξεργασία αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων
 • Βιολογική επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων
 • Τεχνητοί υγροβιότοποι για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων
 • Κομποστοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων
 • Παραγωγή βιοντιζελ


Image

Ίδρυση Εργαστηρίου

Τον Φεβρουάριο του 2015 ιδρύεται το Εργαστήριο  Περιβαλλοντικών Συστημάτων υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Δημήτρη Βαγενά

Φεβ. 2015

Ιουν. 2016

Υλικοτεχνική Υποδομή

Ολοκληρώνεται η Προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού απαραίτητου για την διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Στελέχωση

Στελέχωση Εργαστηρίου από 2 μεταδιδακτορικούς συνεργάτες, 5 υποψήφιους διδάκτορες και 10 προπτυχιακούς φοιτητές

Σεπ. 2018

Οκτ. 2019

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα

 • Απομάκρυνση του χρώματος από τα υγρά απόβλητα με τη χρήση νανοτεχνολογίας - CLIENTDR
 • Σύνθετα υλικά κολλαγόνου που λαμβάνονται από την επεξεργασία αποβλήτων δέρματος για έξυπνα βιολιπάσματα – AGRO-SMARTGEL
 • Καλλιέργεια Μικροφυκών σε Μεγάλη Κλίμακα και Χρήση της Παραγόμενης Βιομάζας ως Εναλλακτική Πρώτη Ύλη Ιχθυοτροφής – AlgaFeed4Fish

Επικοινωνια

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Συστημάτων,

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 26500, Ρίο

 • Τηλ. +30 (2610) 962 749, +30 (2610) 962 748

 • email: info@esl.upatras.com

Ενημερωτικο

Συμπληρώστε το email σας για να σας αποστείλουμε περισσότερες πληροφορίες

© Copyright ESL 2024.